สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

?UNDP? ดูงาน สปสช. ?การจัดหายา-เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช., นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme ? UNDP) นำโดย Mr.Rino Guy Megers Senior Procurement Advisor UNDP-GF Programme Team และ Ms.Nadia Rasheed Team Leader HIV, Health and Development Unit UNDP BRH โดยมีผู้เข้าร่วมดูงานประมาณ 80 คนซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขจากทั่วโลก
สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ
1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย การดำเนินงาน ความสำเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้ และความท้าทายต่อไป
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายของไทยในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดหายาและการบริหารคลังเวชภัณฑ์
ทั้งนี้ UNDP เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่า สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปีของ UNDP ครั้งนี้เป็นหัวข้อการจัดหาบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพ โดยเลือกดูงานการบริหารจัดการด้านการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สปสช. รวมถึงการบริหารจัดการของ สปสช.ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และการบริหารจัดการความมั่นคงด้านยาขององค์การเภสัชกรรม (อภ.)

/////////////12 มิถุนายน 2560
: 2017-06-12

Hot newsHot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!