สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วมลงพื้นที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี

คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม นำโดย นพ.วิชัย โชควิวัตน พร้อม อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ , สปสช.ส่วนกลาง และ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพใน อปท. โดยเทศบาลตำบลนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู หนึ่งใน อปท.นำร่องดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี อปท.เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 แห่ง ครอบคลุม 7 จังหวัด (1 อบจ. 8 เทศบาลตำบล และ 7 อบต.): 2018-03-19

Hot newsHot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!