ติดต่อเรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
Branch Udonthani of National Health Security Office

ที่อยู่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔

ผู้ดูแลเว็บไซต์
IT Support team