หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรักษาจาาก CAPD เป็น HD การขอรับการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) และการขยายเวลาฟอกเลือกชั่วคราว ในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการทดแทนไต เขต ๘ อุดรธานี
     รายละเอียด ..
     สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1          
   
  date post on..  24/05/2560 10:32