สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

วันที่อัพโหลดไฟล์
ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3
23/03/2561
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ LTC จ.บึงกาฬ 61
22/03/2561
2
เอกสารประกอบการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำเนิด และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใข้จ่ายดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปี 61
22/03/2561
3
เอกสารประกอบการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการกำกับและประเมินผล สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประจำปี 2561
20/03/2561
4
เอกสารประกอบการอบรมใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. ( อปท ที่รับเครื่องอ่านบัตร )เอกสารประกอบการอบรมใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช.

..คลิ้กโหลด...


08/03/2561
5
หลักการจ่ายเงิน สไลด์บรรยาย สตง.
08/03/2561
6
แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
08/03/2561
7
การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.
07/03/2561
8
รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ม.ค. 61-อปท.สมทบเงิน รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ม.ค. 61-อปท.สมทบเงิน
07/03/2561
9
รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ม.ค. 61 รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ม.ค. 61
05/03/2561
10
แนวทางปฏิบัติ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2561
05/03/2561
11
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2561
13/02/2561
12
แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .


1. แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .2.รายชื่อจำนวน อปท 723 แห่ง สปสช เขต 8 อุดรธานี25/01/2561
13
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.นครพนม รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
14
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.เลย รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
15
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.สกลนคร รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
16
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.หนองบัวลำภู รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
17
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.อุดรธานี รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
18
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561-จ.หนองคาย รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
25/01/2561
19
เอกสารนำเสนอ ประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘
22/01/2561
20
รายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ธ.ค. 60 รายงานภาพรวม 7 จังหวัด
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 6 หน้า ]