สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

วันที่อัพโหลดไฟล์
ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3
19/10/2560
1
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ ประจำปี 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ..แบบประเมิน คลิกที่นี่...
04/10/2560
2
แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .


1. แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .2.รายชื่อจำนวน อปท 723 แห่ง สปสช เขต 8 อุดรธานี28/09/2560
3
"การระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของ สปสช." การระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของ สปสช. จากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
04/09/2560
4
เอกสารประกอบการประชุม "จิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง" วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ..คลิ้กโหลด...
04/09/2560
5
เอกสารประกอบการอบรม อปท. 4-5 กันยายน 2560 ..คลิ้กโหลด...
21/08/2560
6
แบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนน โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อเขียนข้อคะแนนที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้ ลงชื่อผู้ขอแก้ไขคะแนน และ สแกนแบบขอแก้ไขคะแนน
ส่งมาที่ pisit.m@nhso.go.th ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2560
08/08/2560
7
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 5-7 ก.ค. 2560
04/08/2560
8
แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์
02/08/2560
9
เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560
24/07/2560
10
แบบคำร้องกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
24/05/2560
11
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรักษาจาาก CAPD เป็น HD การขอรับการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) และการขยายเวลาฟอกเลือกชั่วคราว ในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการทดแทนไต เขต ๘ อุดรธานี สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่
08/05/2560
12
รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ มี.ค. 60
07/03/2560
13
เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (9 มี.ค. 2560) เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
24/02/2560
14
แบบสำรวจปริมาณยาต้านไวรัสต้านไวรัสเอชไอวี ยาลดไขมัน และยาวัณโรค สามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียด และ แบบสำรวจ ได้ที่นี่ .......... เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น กรุณาส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 E-mail : banthao168@gmail.com หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ : 090-1975220
23/02/2560
15
ด่วน!!!!ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบการโอนให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 กพ.60 ที่โรงแรมเจริญโฮเตล Download เอกสารประกอบการประชุมที่ Download file/เอกสาร และนำมาด้วยตนเอง....
21/02/2560
16
เอกสารข้อเสนอ Hearing 60 ประกอบการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนครและ นครพนม วันที่ 21 มีนาคม 2560
07/02/2560
17
เอกสารบรรยาย EMA อ.ณัฐพงศ์ 07 ก.พ. 2560 ..คลิ้กโหลด...


30/01/2560
18
เอกสารประกอบการประชุม พิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560โซนที่ 1 จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 3 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
23/01/2560
19
เอกสาร โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในระดับหน่วยงานปฐมภูมิฯ 2560
......คลิ้ก เอกสาร โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในระดับหน่วยงานปฐมภูมิฯ ......
17/01/2560
20
เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ......คลิ้ก เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ......
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 27 หน้า ]