สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

วันที่อัพโหลดไฟล์
ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3
19/06/2560
1
ด่วน!! ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่
24/05/2560
2
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรักษาจาาก CAPD เป็น HD การขอรับการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) และการขยายเวลาฟอกเลือกชั่วคราว ในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการทดแทนไต เขต ๘ อุดรธานี สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่
08/05/2560
3
รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ มี.ค. 60
07/03/2560
4
เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (9 มี.ค. 2560) เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
24/02/2560
5
แบบสำรวจปริมาณยาต้านไวรัสต้านไวรัสเอชไอวี ยาลดไขมัน และยาวัณโรค สามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียด และ แบบสำรวจ ได้ที่นี่ .......... เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น กรุณาส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 E-mail : banthao168@gmail.com หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ : 090-1975220
23/02/2560
6
ด่วน!!!!ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบการโอนให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 กพ.60 ที่โรงแรมเจริญโฮเตล Download เอกสารประกอบการประชุมที่ Download file/เอกสาร และนำมาด้วยตนเอง....
21/02/2560
7
เอกสารข้อเสนอ Hearing 60 ประกอบการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนครและ นครพนม วันที่ 21 มีนาคม 2560
07/02/2560
8
เอกสารบรรยาย EMA อ.ณัฐพงศ์ 07 ก.พ. 2560 ..คลิ้กโหลด...


30/01/2560
9
เอกสารประกอบการประชุม พิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560โซนที่ 1 จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 3 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
23/01/2560
10
เอกสาร โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในระดับหน่วยงานปฐมภูมิฯ 2560
......คลิ้ก เอกสาร โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในระดับหน่วยงานปฐมภูมิฯ ......
17/01/2560
11
เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ......คลิ้ก เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ......
07/01/2560
12
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018
สามารถโหลดและแตกไฟล์เพื่อใช้ได้ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง
...โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018
...
29/12/2559
13
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชุมชน ปีงบประมาณ 2560
14/12/2559
14
เอกสาร การอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง “การสรุปและให้รหัสโรค รหัสหัตถการและผ่าตัด ตามหลัก ICD และสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ Coder ”เอกสาร การอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง “การสรุปและให้รหัสโรค รหัสหัตถการและผ่าตัด ตามหลัก ICD
และสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ Coder ”
....ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิ้ก...
14/12/2559
15
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

...คลิ้ก...
14/12/2559
16
คู่มือ โครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด BR .คู่มือ โครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด BR ..เว็บที่เกี่ยวข้อง

http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer
30/11/2559
17
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ QOF ปีงบประมาณ 2560
24/11/2559
18
เอกสารประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เอกสารประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี


...ดาวน์โหลดคลิ้ก...
22/11/2559
19
เอกสารประกอบ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการยา/ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค" ที่จะจัดขึ้นใันวันที่ 29 พ.ย. 59
11/11/2559
20
เอกสารประชุมการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง การสรุปและให้รหัสโรค รหัสหัตถการและผ่าตัด ณ วันที่ 14/12/2559 ถึงวันที่ 14/12/2559 ณ ประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ...ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิ้ก....
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 27 หน้า ]