ด่วน!! ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่
     รายละเอียด ..
     ด่วน!! ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม
     ดาวน์โหลด Download File