สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

ประชุม Board Relation อปสข.และ อคม. สปสช.เขต 8 อุดรธานี

วันที่ 22 มกราคม 2561 สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) และ คณะอนุกร ...: 2018-01-22

สปสช.จัดสิทธิประโยชน์ดูแลสุขภาพเด็กไทย สร้างประชากรคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ บอร์ด สปสช.เคาะปี 62 ชง ครม. งบเหมาจ่าย 3,634 บาทต่อประชากร

ประชุม อบรม สัมมนา