สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

สามารถ Download ตัวอย่างโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้ที่นี่ ((คลิก))

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

บูรณาการข้อมูลสายด่วน ?บัตรทอง ประกันสังคม ขรก.? นำร่อง ?เจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่งเสริมสุขภาพ?

สปสช.เดินหน้า ?โครงการบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพ? จัดประชุมหารือและอบรมต่อเนื่องครั้งที่ 2 มุ่งสร้างควา ...: 2017-02-15

ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อาหารชุ่มน้ำบึงโขงหลง ปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิด ขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สปสช.เขต 8 อุดรธานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ภายใต้สโลแกน ?เครือข่ายมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ระบบหลักประกันสุขภาพไทยยั่งยืน?

ประชุม อบรม สัมมนา

ถามมา - ตอบไป

Download : ดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร