ลำดับ
หัวข้อข่าว
2041
2040
โทร. 1330 ใช้ประสานในเรื่องใดบ้าง
2039
ท่านเห็นด้วยกับการจัดสมัชชาพิจารณ์รับฟังความคิดเป็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา 18(3) หรือไม่?
2038
2037
2036
ท่านคิดว่าประเทศไทยควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด เพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียน
2035
ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย "30 บาทยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ เพื่อสุขภาพคนไทยที่ดีขึ้น" หรือไม่
2034
ท่านคิดว่าเป้าหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนคืออะไร
2033
ท่านคิดว่าเป้าหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนคืออะไร
2032
อากาศร้อนแบบนี้ คุณมีวิธีคลายร้อนอย่างไร?
2031
ท่านมีความเชื่อมั่นและศรัทธา สปสช. ในการปฏิบัติภาระกิจตามอุดมการณ์ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เพียงใด
2030
ท่านรู้จัก R2R (Routine to Research) หรือไม่?
2029
กีฬาที่ท่านโปรดปรานที่สุดคือ??
2028
ปัจจุบันท่านใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล แบบใด?
2027
ท่านมีวิธีคลายเครียดอย่างไร ที่ได้ผลดีที่สุด?
2026
ท่านมีความพึงพอใจกับระบบหลักประกันสุขภาพมากน้อยเพียงใด
2025
ท่านทราบหรือไม่ว่า "ปัจจุบัน สามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิเดิมได้"
2
ท่านพึงพอใจกับการจัดงานมหกรรม "นวัตกร เครือข่ายสุขภาพดี อีสานตอนบนวันที่ 21-23 มีค 54" เพียงใด
1
ปีนี้คุณตรวจสุขภาพแล้วหรือยัง?