โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services

     รายละเอียด ..
      โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services

      
       ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 2