โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2018 รองรับการต่อ License ถึง 2019

     รายละเอียด ..
      โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2018 รองรับการต่อ License ถึง 2019
สามารถแตกไฟล์แล้วใช้งานได้เลย ผ่าน ไอคอน nhsoauthen4.x.exe

..คลิ้กโหลด...

กรณียังไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการดังนี้
1. นำไฟล์ lm.exe และ scapi_ope.dli ไปวางที่ Path ตามรุ่นของเครื่องที่ใช้งาน
- สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 32 บิต วางที่ C:\Windows\System32
- สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต วางที่ C:\Windows\SysWOW64
2. นำไฟล์ lm.exe ไปวางที่ Path C:\Windows
3 รีสตาร์ทเครื่อง

ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ผ่านทางหน้าเว็บอีกครั้ง
ผู้รับผิดชอบ อาทิตย์ สปสช เขต 8 อุดรธานี