โปรแกรมการเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิจ่ายตรงและเบิกใบเสร็จ อปท. UCAuthenticationLGO5x (สำหรับ อปท ที่รับเครื่องอ่านบัตร )

     รายละเอียด ..
      โปรแกรมการเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิจ่ายตรงและเบิกใบเสร็จ อปท. UCAuthenticationLGO5x

.....เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ้กโหลด.....


โปรแกรม UCAuthentication (Smart Card Authentication) สำหรับระบบ อปท. คลิกที่นี่ !


       ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1