ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3

ผู้ส่ง

1
โปรแกรมการเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิจ่ายตรงและเบิกใบเสร็จ อปท. UCAuthenticationLGO5x (สำหรับ อปท ที่รับเครื่องอ่านบัตร ) โปรแกรมการเข้าใช้งาน ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิจ่ายตรงและเบิกใบเสร็จ อปท. UCAuthenticationLGO5x
.....เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ้กโหลด.....
โปรแกรม UCAuthentication (Smart Card Authentication) สำหรับระบบ อปท. คลิกที่นี่ !
อาทิตย์
2
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2018 รองรับการต่อ License ถึง 2019 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2018 รองรับการต่อ License ถึง 2019 สามารถแตกไฟล์แล้วใช้งานได้เลย ผ่าน ไอคอน nhsoauthen4.x.exe ..คลิ้กโหลด... กรณียังไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการดังนี้ 1. นำไฟล์ lm.exe และ scapi_ope.dli ไปวางที่ Path ตามรุ่นของเครื่องที่ใช้งาน - สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 32 บิต วางที่ C:\Windows\System32 - สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต วางที่ C:\Windows\SysWOW64 2. นำไฟล์ lm.exe ไปวางที่ Path C:\Windows 3 รีสตาร์ทเครื่อง ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ผ่านทางหน้าเว็บอีกครั้ง ผู้รับผิดชอบ อาทิตย์ สปสช เขต 8 อุดรธานี
อาทิตย์
3
โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018

สามารถโหลดและแตกไฟล์เพื่อใช้ได้ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง

...โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018

...
อาทิตย์
4
UC Authentication 4.0x version 2016 ต่ออายุ license โปรดลบ UCAuthentication 4.0x เดิมทิ้ง และใช้ UCAuthentication 4.0x version 2016 แทนโดยทำการต่ออายุ license ถึงปี 2560 เพื่อตรวจสอบสิทธิ หากไม่สามารถโหลดไฟล์ได้โปรดเข้าที่ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NjAwMDAwMDk0
อาทิตย์
5
โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services
อาทิตย์
6
ตัวโปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) เพื่อตรวจสอบสิทธิ กรณีติดตั้งตามส่วนกลางแล้วไม่ผ่าน คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558 (หมดอายุทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี) วิธีที่ 1. คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558 ****************************************************************************************************************************************** 1. ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบว่าปิด icon รูปสิงห์ด้านมุมล่างขวามือก่อนทุกครั้ง 2. หากมีการจัดเก็บ File or Folder ที่มีไฟล์ (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli ,scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe) อยู่หลายที่ให้ลบออกให้หมด และให้คงเหลือที่เดียว คือ Drive C:\Windows\System32 หรือ Drive C:\Windows\SysWOW64 3. ให้ Copy Files (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli , scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe) ไปไว้ที่ C:\Windows\System32 4. ถ้าเป็น windows 64 bit ให้ copy files (scapi_ope.dli, lm.exe) ไปไว้ที่ c:\Windows\SysWOW64 5. Restart Computer ลองใช้งาน authen 6. กรณีระบบ OS เป็น windows Version Dark จะไม่สามารถต่อ License Manager ผ่าน แนะนำให้ลง windows Version Full ใหม่ (ไม่ใช่ Version Dark) **************************************************************************************************************************************** หากดำเนินการตามวิธีที่ 1 แล้วไม่ได้ให้ดำเนินการตามวิธีที่ 2 ตามด้านล่างนี้ วิธีที่ 2 ติดตั้ง nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) 1 ยกเลิกปรแกรม authen เดิมออกให้หมดแล้ว 2 เมื่อ Download โปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) แล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมฯ ชุด Full 3 Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลองใช้งาน Authen
เกศกนก
7
ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558 (หมดอายุทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี) วิธีที่ 1. คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558 ****************************************************************************************************************************************** 1. ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบว่าปิด icon รูปสิงห์ด้านมุมล่างขวามือก่อนทุกครั้ง 2. หากมีการจัดเก็บ File or Folder ที่มีไฟล์ (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli ,scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe) อยู่หลายที่ให้ลบออกให้หมด และให้คงเหลือที่เดียว คือ Drive C:\Windows\System32 หรือ Drive C:\Windows\SysWOW64 3. ให้ Copy Files (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli , scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe) ไปไว้ที่ C:\Windows\System32 4. ถ้าเป็น windows 64 bit ให้ copy files (scapi_ope.dli, lm.exe) ไปไว้ที่ c:\Windows\SysWOW64 5. Restart Computer ลองใช้งาน authen 6. กรณีระบบ OS เป็น windows Version Dark จะไม่สามารถต่อ License Manager ผ่าน แนะนำให้ลง windows Version Full ใหม่ (ไม่ใช่ Version Dark) **************************************************************************************************************************************** หากดำเนินการตามวิธีที่ 1 แล้วไม่ได้ให้ดำเนินการตามวิธีที่ 2 ตามด้านล่างนี้ วิธีที่ 2 ติดตั้ง nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) 1 ยกเลิกปรแกรม authen เดิมออกให้หมดแล้ว 2 เมื่อ Download โปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) แล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมฯ ชุด Full 3 Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลองใช้งาน Authen
เกศกนก
8
โปรแกรมเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ NHSOauthen 2.2 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP , Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 2. เครื่องอ่าน Smart Card พร้อมติดตั้งไดร์เวอร์ 3. บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) และจะต้องไปดำเนินการขอ PIN Code 4 หลัก ที่เทศบาลหรืออำเภอ 4. มีรายชื่อในฐานข้อมูลระบบทะเบียน สปสช. (u/p chk เดิม) หากยังไม่มีให้ดำเนินการขอได้ที่ http://61.19.108.37/nhso8/helpdesk/ 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
รังสรรค์
9
ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2557 ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2557 สำหรับการใช้งานกับเครื่องอ่าน smart card
รังสรรค์
10
<<เอกสารบรรยายAsthma&COPD_16ส.ค.56(นักกาย) >><<คุณยูริสา บรรยายAsthma&COPD_16ส.ค.56(นักกาย)
ชลิศา
11
Download แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียน ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง การแจ้งขอ u/p โปรแกรมรับรองการเกิด เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่สมัครนี้ จะต้องมีรายชื่อ ของการสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองการเกิดในปี 55 ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและเสนอผู้บังคัญบัญชาเซ็นต์รับรองพร้อมแนบหลักฐานประกอบเมื่อเรียบร้อยแล้วให้สแกนไฟล์แนบเข้าเวบเขตฯ ที่ http://udonthani.nhso.go.th ปุ่ม ขอ Username นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่สมัครฯ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครที่เว็บไซต์ของ กรมการปกครอง ที่ https://e-registration.dopa.go.th/birth_cer/ หัวข้อ "แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่" หรือตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณค่ะ หากมีข้อสงสัยแจ้งผู้รับผิดชอบ u/p คุณชลิศา สิทธิกมล Tel.083-3322384,E-Mail=chalisa.s@nhso.go.th Tel.042-325681 ต่อ 5616 (Download แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ)
ชลิศา
12
แบบรายงานคลินิกอดบุหรี่ ปี2555..สำหรับหน่วยบริการที่ร่วมโครงการค่ะ ส่งภายใน 30 เมษายนนี้ แบบรายงานคลินิกอดบุหรี่ ปี2555..สำหรับหน่วยบริการที่ร่วมโครงการค่ะ ส่งภายใน 30 เมษายนนี้ ทาง sineenus.s@nhso.go.th ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สินีนุศ สันติรักษ์พงษ์ 081-9655492
สินีนุศ
13
รายการอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เพชรี
14
โปรแกรมUCAuthentication (NHSO Smart Card Authentication System) version 1.4 โปรแกรมUCAuthentication (NHSO Smart Card Authentication System) version 1.4 รองรับการอ่านบัตรSmart Card รุ่นแรก (ไม่มีตราครุฑ ด้านหลังมีแถบแม่เหล็ก) และรุ่นล่าสุด (10 พ.ค. 54) พร้อมโปรแกรม updaye licence manager
รังสรรค์
15
E-Claim Setup กรณีลงโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเว็บ E-Claim ของ สปสช.ส่วนกลางไม่มี Link สำหรับดาวโลหดโปรแกรมติดตั้ง กรณีที่ลงโปรแกรมใหม่ จึงให้ดาวโหลดในหน้าเว็บเขต 8 อุดรธานี ตามไฟล์แนบครับ
รังสรรค์
16
Program Audit DM V2007( วางใหม่อีกครั้ง ) วิธีลง 2 แบบ 1. กรณีไม่มีฐานข้อมูลในเครื่อง ให้remove ตัวเดิมออก และ ลงตัวใหม่ได้เลย 2. กรณีมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ให้ save database ที่เป็น access ในprogram file เก็บไว้ข้างนอกก่อน แล้ว remove program เดิมออก ค่อยลงโปรแกรมใหม่ เสร็จแล้วเอา database ที่save ไว้เอาใส่กลับเข้าไปใน program file ตัวใหม่ ....ขอบคุณค่ะ...พี่หน่อย
นันทนา
17
แบบรายงานคลินิกอดบุหรี่_สปสช. สำหรับหน่วยบริการที่รับงบสนับสนุนคลินิกอดบุหรี่ ปี2554 หน่วยบริการที่รับงบสนับสนุนคลินิกอดบุหรี่ โปรดส่งข้อมูลการให้บริการ โดยใช้แบบรายงานคลินิกอดบุหรี่นี้ กำหนดการส่งรายงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2554 ครั้งที่ 2 ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยส่ง File Exel มาที่ E-Mail address : sineenus.s@nhso.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สินีนุศ สันติรักษ์พงษ์ 081-9655492, 042-325681 ต่อ 5614 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือ
สินีนุศ
18
โปรแกรมระบบยาหลอดเลือดหัวใจ Clopidogel โปรแกรมระบบยาหลอดเลือดหัวใจ Clopidogel
รังสรรค์
19
โปรแกรม JavaRuntime สำหรับใช้กับโปรแกรมยา จ.2 และ Clopidogel โปรแกรม JavaRuntime สำหรับใช้กับโปรแกรมยา จ.2 และ Clopidogel ต้องโหลดโปรแกรมไปติดตั้งก่อนถึงจะใช้งานโปรแกรมยา จ.2 และ Clopidogel ได้
รังสรรค์
20
โปรแกรมยา จ.2 (Offline) โปรแกรมยา จ.2 (Offline) สำหรับ Windows
รังสรรค์
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 3 หน้า ]