ผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุข 7 จังหวัด สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์สุรพงษ์  ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนายแพทย์วิศณุ  วิทยาบำรุง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนายแพทย์จรัญ   จันทมัตตุการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย