ผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุข 7 จังหวัด สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์วิทิต   สฤษฎีชัยกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูนายแพทย์วิศณุ  วิทยาบำรุง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนายแพทย์ประภาส  วีระพล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมนายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย