ประกาศ เลขที่ 003/2559 เรื่อง จ้างออกแบบ artwork พร้อมพิมพ์หนังสือ
     รายละเอียด ..
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความจะจ้างออกแบบ artwork พร้อมพิมพ์หนังสือ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1