ประกาศเลขที่ A001/2560 เรื่อง จ้างจัดบูธนิทรรศการมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
     รายละเอียด ..
     สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างจัดบูธนิทรรศการมหกรรมวิชาการโครงการมหกรรมวิชาการ

“เครือข่ายนวตกรระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิย.60

ผู้ที่มีความสนใจสามารถขอรับเอกสาร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ถึงวันที่ 8 มิย.60 ในวัน และเวลาราชการ


      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1