ประกาศเลขที่ A002/2560 เรื่องจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
     รายละเอียด ..
     สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สปสช.เขต 8 อุดรธานี อาคารไปรษณีย์ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ กำหนดดูสถานที่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1