ประกาศยกเลิกจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
     รายละเอียด ..
     ประกาศยกเลิกจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1