ประกาศเลขที่ A003/2560 เรื่องจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3
     รายละเอียด ..
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี โดยผู้สนใจขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1