ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนคร และนครพนม
ระหว่างวันที่ : 21/03/2560 - 21/02/2560
โรงแรมเอมเจ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่อง : ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนคร
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
1) คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัดละ 3 คน = 21 คน 2) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) จำนวน 3 คน 3) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต จำนวน 3 คน 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 1 คน = 2 คน 5) ตัวแทนผู้ให้บริการ จังหวัดสกลนคร = 18 คน 6) ตัวแทนผู้ให้บริการจังหวัดนครพนม = 12 คน 7) ตัวแทนผู้รับบริการ จังหวัดละ 10 คน = 20 คน 8) ตัวแทน อปท. จังหวัดละ 10 คน = 20 คน 9) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จำนวน 6 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/03/2560
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก
     เบอร์โทรศัพท์ 089-142-8740
      E-mail Address wanrapee.s@nhso.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------
| หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |