ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

ประชุมชี้แจงแนวทางและคู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบในพื้นที่นำร่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่
ระหว่างวันที่ : 29/03/2560 - 30/03/2560
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางและคู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบในพื้นที่นำร่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
1) ตัวแทนคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานีจังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ จังหวัดละ 5 คน และ 2) ตัวแทนพื้นที่ อปท.นำร่อง 20 แห่ง ๆ ละ 3 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/03/2560
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก
     เบอร์โทรศัพท์ 089-142-8740
      E-mail Address wanrapee.s@nhso.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------
| หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |