ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

โครงการ ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต (Transformative Scenario Planning) ของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 50(5) พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ : 21/08/2560 - 22/08/2560
โรงแรมนาข่าบุรี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง : โครงการ ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต (Transformative Scenario Planning) ของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 50(5) พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใ
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
1ตัวแทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยตามมาตรา 50(5) 15 แห่งๆละ 3 คน รวมทั้งหมด 45 2ผู้รับผิดชอบงานด้าน ม.41 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 คน X 7 แห่ง 7 3เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ของ รพช.ในพื้นที่ ที่ศูนย์ประสานงานและหน่วยตามมาตรา 50(5) ที่ตั้งอยู่ 9 แห่ง 4หัวหน้าฝ่ายการของโรงพยาบาลศูนย์ / รพท.ทั่วไป 8 5กลไกเขต สปสช.เขต 8 อุดรธานี 2 6จนท.สปสช. ส่วนกลางและ จนท.เขต 4
รายละเอียดอื่นๆ :

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/08/2560
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นายธีระวัฒน์  เจริญชัยรัตนะ
     เบอร์โทรศัพท์ (ais Office) 098-2797692,091-863-1330(aisPrivate 2
      E-mail Address theerawat.c@nhso.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------
| หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |