ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์ พัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอนโยบาย และวางแผนการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน
ระหว่างวันที่ : 25/12/2560 - 26/12/2560
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์ พัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอนโยบาย และวางแผนการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
รายละเอียดอื่นๆ :

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/12/2560
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก
     เบอร์โทรศัพท์ 089-142-8740
      E-mail Address wanrapee.s@nhso.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------
| หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |