ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2561 (จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย)
ระหว่างวันที่ : 28/02/2561 - 28/02/2561
โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง : ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2561 (จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย)
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายละเอียดอื่นๆ : - ไม่มีค่าลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องติดต่อห้องพักเอง

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นายสกุล  วันศรี
     เบอร์โทรศัพท์ 084-4390121
      E-mail Address sakul.w@nhso.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------
| ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |