ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและวางแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี
ระหว่างวันที่ : 23/04/2561 - 24/04/2561
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย

เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและวางแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี
     
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

รายละเอียดอื่นๆ :

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/04/2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก
     เบอร์โทรศัพท์ 089-142-8740
      E-mail Address wanrapee.s@nhso.go.th

** ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด **

-----------------------------------------------------------------
| ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน |