ข่าวการประชุม/อบรม/สัมมนา
ช่วยเหลือ

1. คลิกที่ลิงค์ [รายละเอียด] ในห้วข้อที่ท่านต้องการเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา
2. ท่านสามารถคลิกเลือก | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน | ตามต้องการ
3. กรณีเลือก | ลงทะเบียน | ให้คลิกเลือกคำนำหน้าชื่อ, กรอกชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง, ระดับ, ชื่อหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ชื่อเต็ม), เลือกจังหวัด, กรอกเบอร์โทรศัพท์และ E-mail Address
4. เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์คลิกที่ปุ่ม [ บันทึก ]
5. กรณีกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบ
6. หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการลงทะเบียน
ึ7. คลิก [ พิมพ์หลักฐานการลงทะเบียน ] เพื่อตรวจสอบในวันแรกของการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือใช้ RegisterID ในการ [แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน]
8. หากพ้นกำหนดการลงทะเบียนท่านจะไม่สามารลงทะเบียนผ่านระบบได้ ซึ่งจะแสดงข้อความ | หมดเวลาลงทะเบียน | ท่านสามารถติดต่อเจ้่าหน้าที่ผู้ประสานงานตามหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่แสดง