หน้าแรก  |  ตั้งกระทู้ใหม่

 

ผู้รับผิดชอบงานรพ.
07/02/2560 12:09
กรณีฝากครรภ์ฟรีทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ปี2560
   กรณีฝากครรภ์ฟรีทุกที่ฟรีทุกสิทธิปีงบ2560 รพ.สามารถเก็บเงินค่าฝากครรภ์ได้ไหมหรือว่ายังใช้ได้อยู่ครับ

admin
08/02/2560 13:30
กรณีฝากครรภ์ฟรีทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้นะคะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิรชา รักษาขันธ์
20/07/2560 10:44
กรณีฝังคุมในสิทธิต่างๆ สามารถเรียกเก็บค่าอะไรได้บ้างคะ
เช่นสิทธิข้าราชการ/ ประกันสังคมทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาทิตย์
20/07/2560 11:04
ฝังยาคุม หาก uc จะได้เฉพาะ การตั้งครรภในวัยรุ่นที่ความจำเป็นต้องคุมกำเนิดที่ตํ่ากว่า 20 ปี โดยจะมีเงื่อนไขการเบิกครับตามประกาศ ด้าน สิทธิราชการ ผู้ที่ต้องการฝังยาคุม ต้องจ่ายเองครับ ตาม ว 177 กรมบัญชีกลาง ว.0217 ลว 17มิย57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พรชัย
04/08/2560 14:29
การฝากครรภ์ฟรี จำเป็นหรือไม่ว่าครั้งแรกที่มาฝากครรภ์จะต้องมีอายุครรภ์ก่อน 12 wk ถึงจะได้รับสิทธิฝากครรภ์ฟรี ถ้ากรณีอายุครรภ์มาครั้งแรก เกิน 12 wk จะได้สิทธิได้บริการฟรีตามโครงการหรือไม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทวนทอง
01/12/2560 07:46
จาการการตรวจสอบหนังสือ เลขที่ ว 177 กรมบัญชีกลาง ว.0217 ลว 17มิย57
ทำไมไม่มีรายละเอียดครับ อยากสอบถามความชัดเจน ครับ เรื่องนี้ว่า ข้าราชการต้องจ่ายเงินไหมครับเพราะในงบ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาทิตย์
23/01/2561 15:05
ที่แจ้งให้ดูเรื่อง จาการการตรวจสอบหนังสือ เลขที่ ว 177 กรมบัญชีกลาง ว.0217 ลว 17มิย57 นั้นเป็นเรื่องการฝังยาคุมครับ
ส่วนเรื่องงาน PP เป็นเรื่องของทุกสิทธิครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
* ชื่อ :
E-mail :
เว็บไซต์ :
* ความคิดเห็น :
* กรุณาใส่อักษร Smnfu :