หน้าแรก  |  ตั้งกระทู้ใหม่

 

อนนท์
11/08/2560 11:15

รหัสตรวจสอบสิทธิ
    รหัสเข้าใช้งานเว็บตรวจสอบสิทธิไม่ได้ 2 ท่าน ( โรงพยาบาลพิสัยเวช )
1.นางปนัดดา โคตรติ เปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุลเป็น น.ส.ปนัดดา ทุมวงษ์ ใช้งานไม่ได้ก่อนเปลี่ยนชื่อ
2.น.ส.เดือนเพ็ญ มีพัฒน์

admin
15/08/2560 09:24
รบกวนติดต่อผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวชลิศา สิทธิกมล
โทรศัพท์ 083-3322-384 หรือ E-mail : chalisa.s@nhso.go.th
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชลิศา
15/08/2560 10:58
นโนบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทำให้ user จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบตรวจสิทธิฯ อันเป็นนโยบายระหว่าง สนบท.กับ สปสช. ตั้งต้นปี 2560 ได้ทยอยปิดการใช้งาน chk* ทุกราย โดยได้พัฒนาระบบตรวจสิทธิฯ ผ่านระบบ Authentication สปสช สามารถใช้งานกับระบบเฉพาะภายใน รพ ได้ ซึ่ง สปสช.จะสุ่มปิดการใช้งาน user กรณีไม่ Authen ทุก 60วัน ทุกกรณี เหตุดังกล่าวท่านสามารถแจ้งขอเปิดใช้งานระบบตรวจสิทธิ์ผ่านหน้าเวบ สปสช เขต อุดรฯ http://udonthani.nhso.go.th ปุ่มขอ username หรือ http://110.77.142.132/nhso8/helpdesk/ โปรดศึกษารายละเอียดการแจ้งขอฯ หน้าเวบฯ หากติดขัดสงสัย ประการใด ให้ประสานได้ที่ ชลิศา โทรศัพท์ 083-3322-384 หรือ E-mail : chalisa.s@nhso.go.th ขอบคุณคะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
* ชื่อ :
E-mail :
เว็บไซต์ :
* ความคิดเห็น :
* กรุณาใส่อักษร QnePi :