เมษายน 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(13)             01
(14) 02 03 04 05 06 07 08
(15) 09 10 11 12 13 14 15
(16) 16 17 18 19 20 21 22
(17) 23 24 25 26 27 28 29
(18) 30            
มิถุนายน 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(22)         01 02 03
(23) 04 05 06 07 08 09 10
(24) 11 12 13 14 15 16 17
(25) 18 19 20 21 22 23 24
(26) 25 26 27 28 29 30  

พฤษภาคม 2017

เข้าถึงแบบสาธารณะ
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  01
02
View this entryประชุมสรุป NHSO Award (ที่ปรึกษา/ผช/วรรธิดา
View this entry13» ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการระดับเขต
View this entry13:30» ประชุม Lead Team
03
View this entryกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.บึงกาฬ ขอรับการอบรม
View this entryประชุมพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพใน อปท.
04
View this entryประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมฯระดับภาคอีสาน
05
View this entryประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมฯ ระดับภาคอีสาน
View this entryวันฉัตรมงคล(ไม่หยุดราชการ)
06
07 (สัปดาห์ 19)
08
View this entryประชุม Hearing ระดับเขต (คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / ผู้บริหาร สปสช.เข
09
View this entryประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 8/2560
10
View this entryวันวิสาขบูชา
11
View this entryประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
View this entryศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กทม. (ผช./กังวาฬ/สินีน
View this entryลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังศูนย์ฯอ.ท่าบ่อ และ อ,เมือง จ.หนองคาย (ธีระวัฒน์+C5
View this entry10» ประชุมRACทบทวนงบป้องกัน(อรวรรณ)
12
View this entryวันพืชมงคล
13
14 (สัปดาห์ 20)
15
View this entry9» ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม (มณีวรร
16
View this entryIn House Training ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการ
View this entryประชุมเตรียมงานมหกรรมวิชาการฯ(ผช./ที่ปรึกษา/วรรธิดา)
17
View this entryIn House Training ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการ
View this entryCoaching level 2 [รังสรรค์]
View this entryประชุม คทง.งบลงทุน /อ.วุฒิไกร สินีนุศ รังสรรค์/ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริณโฮเตล อ.เ
View this entryประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทม.หนองคาย
18
View this entryCoaching level 2 [รังสรรค์]
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
View this entryประชุมคณะกรรมการฯไตเขต 8 อุดรธานี/ห้องประชุม1สปสช. เขต 8/ผช.ผอ. วรรณนภา
View this entryลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังศูนย์ฯ อ.ศรีบุญเรือง และ อ,นากลาง จ.หนองบัวลำภู (ธ
View this entryออกติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.หนองบัวลำภู
View this entryอาคม สนับสนุนงานประชุมใหญ่ ส่วนกลาง
View this entry10» การประชุม5x5 ครั้งที่ 2-60/ผู้บริหาร สินีนุศ และPM ที่เกี่ยวข้อง
19
View this entryอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำสมรรถนะของ สปสช.เขต ณ. โรงแรม Best Western ก
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
View this entryตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ HD รพ. นากลาง รพ.วังสะพุง/ วรรณนภา
View this entryอาคม สนับสนุนงานประชุมใหญ่
20
View this entryอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำสมรรถนะของ สปสช.เขต ณ. โรงแรม Best Western ก
21 (สัปดาห์ 21)
22
View this entry " โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา "
View this entryแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อปสข.
23
View this entryแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อปสข.
24
View this entryแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อปสข.
25
View this entryประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๖๐ ณ ห้อง
View this entryแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อปสข.
26
View this entryประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๖๐ ณ ห้อง
View this entry In house training เรื่อง PDCA ด้วย APO-S
27
28 (สัปดาห์ 22)
29
View this entry13:30» ประชุมอนุฯ ผู้ให้บริการ (ปริญญา)
30
View this entryเดินทางร่วมกิจกรรม Cross functional teamwork เขต 568
31
View this entryCross fuctional teamwork 568
     


[รูปแบบการพิมพ์]