กุมภาพันธ์ 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(05)       01 02 03 04
(06) 05 06 07 08 09 10 11
(07) 12 13 14 15 16 17 18
(08) 19 20 21 22 23 24 25
(09) 26 27 28        
เมษายน 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(13)             01
(14) 02 03 04 05 06 07 08
(15) 09 10 11 12 13 14 15
(16) 16 17 18 19 20 21 22
(17) 23 24 25 26 27 28 29
(18) 30            

มีนาคม 2017

เข้าถึงแบบสาธารณะ
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      01
View this entryสปสช.เขต13 กทม.ดูงานม.41
View this entryประชุม KM ไตวาย ณ จ.บุรีรัมย์ (ผช. / วรรณนภา)
02
View this entryประชุม KM ไตวาย ณ จ.บุรีรัมย์ (ผช. / วรรณนภา)
View this entryประชุมงาน PR (วันรพี)
View this entryประชุม คณะกรรมการ กขป. ห้องประชุม สปสช.2
View this entry8» ประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางตรวจขึ้นทะเบียน
View this entry9» ประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่1 จ.อุดรธานี/อ.วุฒิไกร สินีนุศ
View this entry9:30» ประชุม Lead Team
03
View this entryCoding EMA ครั้งที่2
View this entryประชุม KM ไตวาย ณ จ.บุรีรัมย์ (ผช. / วรรณนภา)
View this entryประชุมงาน PR (วันรพี)
View this entryประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
View this entryประชุม LTC
View this entryประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่1 จ.อุดรธานี/อ.วุฒิไกร สินีนุศ
04
05 (สัปดาห์ 10)
06
07
View this entryลงพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ นาม่อง จ.สกลนคร
View this entryประชุมเตรียมงานมหกรรมวิชาการเขต(ผช./ที่ปรึกษา/วรรธิดา)
08
View this entryลงพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ นาม่อง จ.สกลนคร
View this entryตรวจประเมิน รพ.โพธิ์ตาก(ผช./วรรธิดา/อรวรรณ)
09
View this entryWS ทีมเลขานุการร่วม กขป. ครั้งที่ 3
View this entryประชุมชี้แจงและการติดตามเสริมหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที
View this entryอบรมหลักสูตร " SMART PM REFRESH " ณ โรงแรม โคโควิล โฮเทล อ.เมืองสมุทรสงคราม
View this entryประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคอีสาน พื้นที่สปสช. เขต 7-8-9-1
10
View this entryWS ทีมเลขานุการร่วม กขป. ครั้งที่ 3
View this entryอบรมหลักสูตร " SMART PM REFRESH " ณ โรงแรม โคโควิล โฮเทล อ.เมืองสมุทรสงคราม
View this entryประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคอีสาน พื้นที่สปสช. เขต 7-8-9-1
11
12 (สัปดาห์ 11)
13
View this entryประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2560
14
View this entryประชุม KM เขต ปี 2560
15
View this entryประชุม KM เขต ปี 2560
View this entryประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่1 จ.หนองบัวลำภู/สินีนุศ
16
View this entryประชุม KM เขต ปี 2560
17
View this entryประชุม KM เขต ปี 2560
View this entryประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 รอบที่1 จ.หนองบัวลำภู/ สินีนุศ
18
19 (สัปดาห์ 12)
20
View this entryประชุมสรุปงานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง
21
View this entryจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย (ฉบับร่าง) เวทีโซน 2 สกลนคร และ นครพนม /
View this entryประชุมพัฒนาระบบบริหารแผนและงบประมาณ [รังสรรค์]
View this entry9» ประชุมคัดเลือก กขป. เขต 8 อุดรธานี ณ ห้องประชุม 1 สปสช. เขต 8 อุดรธานี (ผอ./ผช.)
22
View this entryเป็นวิทยากรการใช้งานระบบบริหารแผนและงบประมาณ สปสช. เขต 4 สระบุรี [รังสรรค์]
View this entry10» ประชุมอนุฯ กรณีผู้ให้บริการ(ม.18 เดิม) ปริญญา,ผอ.กวี
23
View this entryประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมฯครั้งที่ 4/60
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
View this entryร่วมประชุมAAR.งานคุ้มครองสิทธิ โรงพยาบาลกุมภวาปี (ผช.+c5)
24
View this entryประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทต.บึงกาฬ : สกุล
View this entryประชุมระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง [ระวิวรรณ,รังสรรค์]
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
View this entryร่วมประชุมAAR.งานคุ้มครองสิทธิ โรงพยาบาลกุมภวาปี (ผช.+c5)
25
View this entryร่วมประชุมAAR.งานคุ้มครองสิทธิ โรงพยาบาลกุมภวาปี (ผช.+c5)
26 (สัปดาห์ 13)
27
View this entryอปสข.ลงพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตำบลเอราวัณ จ.เลย
View this entryประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลการทำงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
View this entryอบรม Coaching Level 2 [รังสรรค์]
View this entry9:30» Tele ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ การประชุม อนุกรรมการ ม.41 ตามมติ 7x
View this entry13:30» Tele: ประชุมหารือการกระจายอำนาจเขตบริหารจัดการ
28
View this entryประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สสจ.อุดรธานี : อ.วุฒิไกร, สกุล
View this entryอบรม Coaching Level 2 [รังสรรค์]
29
View this entryประชุมแนวทางการประเมินเสริมพลัง ธรรมนูญสุขภาพ (C5)
View this entry8» อบรม Guideline AIDs ปี 2560
30
View this entryประชุมแนวทางการประเมินเสริมพลัง ธรรมนูญสุขภาพ (C5)
View this entrySustaining Thailand UHC: acievment, challenge and the required capacities วันที่
View this entryจัดอบรม Guideline AIDS (อรวรรณ)
31
 


[รูปแบบการพิมพ์]