กรกฏาคม 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(26)             01
(27) 02 03 04 05 06 07 08
(28) 09 10 11 12 13 14 15
(29) 16 17 18 19 20 21 22
(30) 23 24 25 26 27 28 29
(31) 30 31          
กันยายน 2017
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
(35)           01 02
(36) 03 04 05 06 07 08 09
(37) 10 11 12 13 14 15 16
(38) 17 18 19 20 21 22 23
(39) 24 25 26 27 28 29 30

สิงหาคม 2017

เข้าถึงแบบสาธารณะ
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
    01
View this entry9:30» ประชุม Lead Team
02
03
04
05
06 (สัปดาห์ 32)
07
View this entryประชุมสรุปผลงาน 60 /วางแผนงาน ปี 61
08
View this entryประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 11/2560
09
10
View this entryสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ( C5/ธีระวัฒน์)
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
11
View this entryสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ( C5/ธีระวัฒน์)
View this entryประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสปสช. ปี พ.ศ. 2560
12
13 (สัปดาห์ 33)
14
15
16
View this entryประชุม อปสข.ครั้งที่ 8/60
17
18
19
20 (สัปดาห์ 34)
21
22
23
View this entryประชุม คณะอนุกรรมการควบคุมฯ.ครั้งที่7/60
24
25
View this entryการประชุม5x5 ครั้งที่ 5-60/ผู้บริหาร สินีนุศ และPM ที่เกี่ยวข้อง
26
27 (สัปดาห์ 35)
28
29
30
31
   


[รูปแบบการพิมพ์]